Projekt Pod Skrzydłami

Kiedy w 2021 roku pojawiłam się w fundacji, już jako pracownik, poinformowano mnie, że w planach fundacji jest aby ponownie zacząć pomagać wychowankom domów dziecka. Przez wiele lat grupa wolontariuszy odwiedzała domy dziecka i wspierała dzieci tam przebywające. Od razu spodobał mi się ten pomysł. Zaczęliśmy od osób, którym moglibyśmy pomóc poprzez zbiórkę funduszy na naszym portalu Zostań Aniołem.

Oprócz tego w mojej głowie i sercu zaczął się rodzić pomysł aby pomoc dla wychowanków domów dziecka przybrała nieco inną formę. Zaczęłam od zbierania informacji na temat sytuacji usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Dostępne materiały jak i wcześniejsze doświadczenia fundacji, która przez wiele lat odwiedzała dzieci w domach dziecka, potwierdziły, że sytuacja tych młodych osób po opuszczeniu pieczy zastępczej jest bardzo ciężka. Pozostawieni bez wsparcia rodziny, napotykają szereg problemów, m.in. brak odpowiednich warunków mieszkaniowych, powrót do dysfunkcyjnego środowiska, przejmowanie złych wzorców rodzinnych, niski poziom motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, trudności w znalezieniu zatrudnienia, nieumiejętność gospodarowania otrzymanymi środkami a ponadto towarzyszy im poczucie lęku, odrzucenia i osamotnienia.

Poprzez projekt Pod skrzydłami chcemy się z tym zmierzyć:
W jaki sposób? Podstawą projektu jest oparcie działań na indywidualnej, pozytywnej relacji z osobistym mentorem, który poprzez budowanie relacji będzie wspierał usamodzielniającego się wychowanka.
A ponadto: wskazując właściwe sposoby radzenia sobie w życiu, wzmacniając poczucie własnej wartości, pomagając w wyborze ścieżki zawodowej lub edukacyjnej, umożliwiając skorzystanie z kursów rozwijających wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.
Mam nadzieję, że z Bogiem, dzięki któremu, jak wierzę ten projekt zaistniał, uda nam się uratować wiele osób.
Mimo, że projekt jest bardzo potrzebny jego wdrożenie wcale nie jest łatwe i napotykamy wiele trudności, jak choćby- brak chęci udziału domów dziecka w projekcie, pozyskanie środków na sfinansowanie wszystkich celów. Ale zapewniamy was, że się nie poddajemy…